GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

Udělujete tímto souhlas společnosti Finanční plánování MILBOS s. r. o., IČ: 02774453, DIČ: CZ02774453, spis. zn.: C58558 KS Ostrava, jednatel společnosti Milan Bosák a fyzické podnikající osobě Milan Bosák, Sokolská 531/12, 779 00 Olomouc, IČ: 7468072 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • adresa,
 • další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

 • příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů,
 • příjem a vyřizování poptávek a objednávek na služby a produkty společnosti

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu info@milbos.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, tj. Milanem Bosákem, IČ: 74680722 a právnickou osobou Finanční plánování MILBOS s. r. o., IČ: 02774453, jednatel Milan Bosák.

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

V Olomouci 24. května 2018